DOBRODOŠLI!

Autor: DŠ
15.ožujka 2014.

Osnovni podaci:
Adresa: Trg Maršala Tita 11. 51211 Matulji
OIB: 25925950033
MB: 3059057

I.  Cilj Udruge je očuvanje, njegovanje, razvijanje i promicanje tekovina NOB-a i  antifašizma, sustavnim usmjerenim aktivnostima na zasadama antifašizma kao humanističke civilizacijske vrijednosti i brigom o borcima NOR-a i njihovim obiteljima, te sustavnom borbom protiv oživljavanja fašizma, nacizma, ustaštva, četništva i sličnih ekstremističkih ideja.

    Cilj Udruge je i očuvanje, njegovanje, razvijanje i promicanje tekovina i tradicija, koje  se temelje na antifašističkoj pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu (1991.-1995.)

 II.  Zadaci Udruge su:

 • zalaganje za ostvarivanje jednakosti ljudi pred zakonom, za pravo na različitost, za međuljudsku toleranciju, a protiv diskriminacije: rasne, nacionalne, vjerske, spolne i kulturne.
 • pomoć članovima u rješavanju zdravstvenog, mirovinskog, socijalnog, stambenog i ostalih životnih pitanja sudionika antifašističke borbe osobito ratnih invalida (vojnih i civilnih), radi podizanja kvalitete njihovog života;
 • razvijanje solidarnosti, humanosti, prijateljstva, te drugih oblika društvene pomoći bolesnim  i ostarjelim članovima;
 • zalaganje za razvijanje antifašističkih demokratskih tradicija, za ostvarivanje ljudskih prava i zaštitu čovjekove okoline;
 • suprotstavljanje omalovažavanju i prekrajanju tekovina NOB-a i njenih sudionika, te borbe protiv oživljavanja fašizma i totalitarizma u bilo kojem obliku;
 • zalaganje za objektivno utvrđivanje činjenica o narodnooslobodilačkoj borbi u Hrvatskoj, posebno zalaganje za vrednovanje djelatnosti ZAVNOH-a kao preteče hrvatskog višestranačkog Sabora, te doprinosa AVNOJ-a, ZAVNOH-a i Pazinskih odluka iz 1943.godine utemeljenju Republike Hrvatske kao države u sadašnjim njenim granicama;
 • suprotstavljanje manipuliranju žrtvama Drugog svjetskog rata u ma kom pogledu i u tom cilju pomaganje u daljnjem utvrđivanju istine o žrtvama ma s čije strane bile;
 • zalaganje za očuvanje spomeničke baštine i za dostojno obilježavanje značajnih lokacija, radi razvijanja i očuvanja  pijeteta prema osobama koje su pale u antifašističkoj borbi ili bile žrtve rata ( u logorima, zatvorima, bombardiranju, zbjegovima, epidemiji i dr.);
 • izražavanje pijeteta prema nevinim žrtvama ratova;
 • jačanje organizacijskog, materijalnog i kadrovskog položaja udruge, s naglaskom na uključivanje mladih antifašista;
 • zalaganje za objektivno i istinito učenje i izučavanje prošlosti, osobito o NOB-u i     Domovinskom ratu u odgojno obrazovanim, znanstvenim ustanovama i institucijama;

 Ostali zadaci utvrđeni Statutom Udruge.