POGINULI BORCI

POGINULI BORCI U NOB S PODRUČJA OPĆINE MATULJI

Izvor: Vinko Šepić Čiškin,   Gubici Liburnijskog  kraja u Drugom svjetskom ratu,  Adamić , Katedra čakavskog  sabora,  Opatija, 2003.

BREGI:

 • Andretić  Antona Vjekoslav, rođen 09.09.1913. u Veprincu. Hrvat.  Trgovački pomoćnik. Nastanjen u Bregi  100. Borac 1.bataljona  3. Brigade  43. Istarske divizije. Referent saniteta bataljona.  Poginuo u travnju 1945. Kod Crnog Luga u Gorskom kotaru spašavajući ranjenike.
 • Drašćić  Josipa Ivan, rođen 16.04.1927. u Draguću, Buzet, nastanjen u Bregima  12. Hrvat, učenik – mehaničar. Borac 15. istarske partizanske čete -2/2 bataljona  I. partizanskog  odreda  „Učka“ Poginuo 14.04.1944. u Velim Lazima kod Brguda.
 • Dukić  Ernesta Drago, rođen 11.09.1912. u Rubeši ma  50. Kastav. Nastanjen u Bregima  2. (od 01.06.1944.) Hrvat, radnik.  Borac I bataljona  13. Primorsko-goranske  udarne divizije. Poginuo 29.11.1944. u selu. Ričica u Lici.
 • Kancijanić  Antona  Mladen, rođen 02.09.1924. u Bregima  51. Hrvat, stolar. Borac borbene grupe Komande mjesta Opatija. Zarobljen u ožujku  1945. I strijeljan u Rijeci kod „Alge“ na Piramidi, Sušak 10.03. 1944.
 • Kinkela  Vjekoslava Tomislav, rođen 07.02.1911. u Bregima  103. Hrvat, Stolar. Borac- ekonom u Kotarskom prehrambenom odjelu Opatija.  Zarobljen u raciji travnja 1945. Strijeljan i bačen u jamu Ičići.
 • Kranjac josipa Josip, rođen u Bregima. Hrvat, radnik. Borac I. istarske brigade „Vladimir Gortan“ 43. Istarske divizije. Nakon teškog ranjavanja kraj Vrbovskog umro na liječenju u Barletti u Italiji.
 • Kućel  Sebastijana  Milovan, rođen 15.02.1923. u Bregima  2. Hrvat,  zidar.  U NOV se priključio  u proljeće 1944. Iz Alžira kao  borac Prekomorske brigade. Ranjen,  obolio od tifusa  i umro 04.09.1945. u Skoplju.
 • Pošćić  Josipa Franjo, rođen 16.07.1904. u Bregima  77. Hrvat, radnik.  Borac ustaničke jedinice.  Zarobljen i ubijen od Nijemaca 14.09.1943. kod sela Anjeli.
 • Pošćić  Karla Franjo, rođen 23.10.1908. u Bregima  83. Hrvat, radnik. Borac 1/1 bataljona . I.brigade 13. Primorsko – goranske  udarne divizije.  Smrznuo se kod sela Radoče, Ploča, Lika, 15.11.1944.
 •  Pošćić  Drage Stojan– Stojko, rođen 24.09.1925. u Bregima – Anjeli  54. Hrvat, stolar. Borac pri oblasnom Narodnooslobodilačkom odboru  za Istru. Ranjen  zarobljen, mučen i ubijen od Nijemaca na Pazinštini 1944.
 • Puž  Vjekoslava Dragutin, rođen 23.09.1908. u Bregima 66. Hrvat, mesar. Borac 4/1 bataljona I brigade 6. Ličke proleterske divizije. Poginuo u pokretu divizije iz Drvara  za Srbiju polovicom 1944.
 • Puž Josipa  Franjo, rođen 01.12.1919, u Bregima  66. Hrvat, slastičar.  Borac 2. čete 2. Udarnog bat.  I. istarske brigade „Vladimir Gortan“ Poginuo u borbi s Nijemcima 11.04.1944. kod Malih Muna.
 • Puž  Antona Viktor, rođen 29.03.1926. u Bregima. Hrvat, učenik. Borac VPST. br. 9. i Borbene grupe Komandnog mjesta  Opatija, narodni učitelj.  Poginuo 15.10.1944. kod sela Principi – Jurdani na prijelazu pruge, vraćajući se s učiteljskog kursa.
 • Švagljinac  Josipa  Dušan, rođen 24.11.1919. u selu Benčići.  Hrvat, fotograf. Borac raznih jedinica,  obavještajac pri  VP St. Br. 11 i 9. Zarobljen u Bregima pri jednom iznenadnom prepadu Nijemaca.  Strijeljan u ožujku 1945. kod „Alge“ na Piramidi u Sušaku.
 • Zgrabilić  Mate Srečko, rođen 02.04.1926. u Pazinu, nastanjen u Bregima.  Hrvat, električar. Borac I. partizanskog odreda „Učka“. Poginuo 06.10.1943. u Veprinačkoj šumi (Zaluki)

 

JUŠIĆI:

 • Babić  Josipa  Josip, rođen 16.12.1921. u Jurdanima  40. Hrvat, radnik. Prekomorska jedinica – prateća četa 2. Bataljona Prekomorske brigade. Poginuo u ožujku 1945. u borbi za oslobođenje Bihača.
 • Brajan  Josipa Stanko, rođen  08.02.1912. u Jurdanima  75. Hrvat, zidar. Borac ustaničke jedinice Ilirske Bistrice. Poginuo 13.09.1943. kod Bitnje,  Ilirska Bistrica, u borbi s Nijemcima.
 • Črnjarić  Josipa Josip, rođen 15.03.1903. u Jušićima  117. Hrvat, stolar. Borac ½ bataljona  2. Brigade 6. Ličke proleterske divizije „Nikole Tesla“.  Poginuo 01.02.1944. kod Mokronog – Drvar, Bosna.
 • Črnjarić  Viktora  Stanko, rođen 1925. U Jurdanima 41. Hrvat, radnik. Poginuo u NOB-i. Ostali podaci nepoznati.
 • Ćiković  Bože Ljudevit, rođen 1908. U Jušićima  123. Hrvat, učitelj. Poginuo kao partizan. Ostali podaci nepoznati.
 • Jurdana  Bože- Dalota  Josip. Rođen 01.12.1918. u Jurdanima 3.  Hrvat, kovinotokar.  Borac 2/1 bataljona  1. brigade 6. Ličke proleterske divizije „Nikole Tesla“.   Poginuo u lipnju 1944. Kod Gradine, Drvar, Bosna u borbi s kombiniranim neprijateljem.
 • Jurdana  Franje Josiprođen o2.06.1923. u jurdanima 13. Hrvat, zidar. Borac diverzanstskog  voda I. partizanskog odreda  „Učka“. Poginuo 02.10.1943. u njemačkoj ofenzivi  „Istra“ prilikom povlačenja u Gorski kotar.
 • Jurdana  BožeDalota  Marko, rođen 12.04.1914. u Jurdanima 3. Hrvat, tekstilni radnik. Nastanjen u Zagrebu. U partizane kod Koprivnice  prešao iz domobrana. Zarobljen od ustaša, streljan u Koprivnici 17. Ili 18. 11. 1944. Ostali podaci nepoznati.
 • Jurdana  Ivana  Romano, rođen 1985.u Jušićima 75. Hrvat, radnik.  Borac ličkih partizanskih jedinica  (6. Ili 35. Divizije). U Lici i poginuo. Ostali podaci nepoznati.
 • Jurdana  Augustina  Srećko,  rođen 12.12.1927. u Jušićima 96. Hrvat, , mehaničar. Borac ustaničke jedinice. Poginuo 14.09.1943. u borbi s njemačkom kolonom 71. Pješadijske divizije u predjelu Veli  Lazi, kod Brguda.
 • Jušić  Vinka  Ivan, rođen 07.05.1905. u  Jušićima 20. Hrvat, radnik-težak. Borac lokalne ustaničke jedinice.  Poginuo 14. 09. 1943. U Jušićima u borbi s njemačkom kolonom.
 • Jušić  Vinka  Milan, rođen 08.07.1998. u Jušićima 61. Hrvat, zidar.  Borac I. partizanskog odreda  „Učka“. Poginuo 05.10.1943. na položaju Klana – Gumanac prilikom povlačenja u Gorski kotar.
 • Kalćić   Zore  Nando,  rođen 01.11.1925. u Jurdanima 7. Hrvat, zidar. Borac 2/4 bataljona I. inžiinjerske brigade XI. Korpusa.  Poginuo 26.08.1944. kod Drvara, Bosna.
 • Kinkela  Josipa  Angelo, rođen 30.05.1895. u Jurdanima 36. Hrvat, trgovac.  Borac, interniran u njemački logor listopada 1943. I tamo mu se gubi trag.
 • Kinkela  Josipa  VilimJermo, rođen 13.12.1905. u Jušićima 106. Borac ustaničke jedinice. Poginuo 14.09.1943. u borbi s njemačkom kolonom u Jušićima.
 •  Lipić Ljube Lovro, rođen 05.04.1923. u Jušićima  63. Hrvat, brodograđevinski radnik. Borac 3/1 bataljona II. Izviđačkog odreda 13. Primorsko –goranske divizije.  Teško ranjen, umro 09.06.1944. u partizanskoj bolnici  Čabar.
 • Marmilić  Antuna Drago, rođen 01.06.1907. u Jušićima 37. Hrvat, postolar. Borac I. prekomorske brigade – 2/4 bataljona I. brigade 6. Ličke proleterske divizije „Nikola Tesla“ Poginuo pri prebacivanju divizije iz Bosne u Srbiju ljeti 1944.
 • Mavrić  Josipa  Milan, rođen  03.12.1910. u Jurdanima 92. Hrvat, limar. Borac ustaničke jedinice.. Poginuo  14.09.1943. kod Mučića u borbi s njemačkom kolonom.
 • Mohorovičić  Bruna Ivo, rođen 26.09.1921. u Firenze, Italija, nastanjen u Jušićima 77. Hrvat, mehaničar. Borac 35. Ličke udarne divizije. Poginuo 03.03.1944. kod Vrhovina u Lici. Ostali podaci nepoznati.
 • Monjac Josipa Viktor, rođen 23.031908. u Jušićima 56. Hrvat, trgovac. Aktivist NOP-a, tajnik  SNOO Jušići. Uhapšen u Jušićima i ubijen kod Japela 19.01.1944. Od talijanskih fašista.
 • Puž  Franje Mirko, rođen 06.06.1922. u Jurdanima 88. Hrvat, mehaničar. Borac 2. Bataljona 2. Brigade 35. Ličke divizije. Poginuo 12.11.1944. kod Brotnje, Srb,Lika.
 • Smajla  Franje  Milan, rođen 19.05.1925. u velim Munama, nastanjen u jušićima 31. Hrvat, stolar.  Borac 3/2  bataljona 2. Brigade 6. Ličke proleterske divizije „Nikola Tesla“ Poginuo 15.03. 1944. Kod Drvara, Bosna.
 • Spinčić  Vinka  Stanko, rođen 13.11.1910. u Jušićima  41. Hrvat, stolar. Aktivist NOB-e od 1942, tajnik Općinskog narodnooslobodilačkog odbora Matulji. Ubijen od četnika  19.10.1944. u Jušićima.
 • Stanić  Andrije  Andrija, rođen  08.08.1912. u jušićima 67. Hrvat, Limar. Borac 3/2 bataljona I. brigade 6. Ličke proleterske divizije „Nikola Tesla“ . Poginuo u Jasenovim Potocima,  Lika, 20.01.1944.
 • Sušanj Franje Franjo, rođen 09.12.1926. u Jurdanima 28. Nastanjen u Jušićima 121. Hrvat, limar. Borac 1. bataljona 1. brigade 6. Ličke proleterske divizije „Nikola Tesla“ . Poginuo 04.06.1944. na položaju kod  sela Sv. Luka kod Drvara u Bosni.
 • Sušanj Ludvika  Rafael, rođen 20.09.1913. u Jušićima 109. Hrvat, krojač.  Borac I. prekomorske brigade – 1. bataljona 1. brigade 6. Ličke proleterske divizije „Nikola Tesla“ . Poginuo 17.07.1944. na Zelengori u Crnoj Gori.
 • Škerjanc  Franje Ivan, rođen 26.12.1908. u Matuljima, nastanjen u Jušićima 88. Hrvat, vozač. Aktivist NOB-e, član seockog narodnooslobodilačkog odbora Jušići.  Uhapšen i odveden u njemački logor Buchenwald i umro 13.12.1944.
 • Vlah Jakov, rođen 1897. u Jušićima 69. Hrvat, limar. Aktivist  NOP-a, sudionik rujanskog ustanka 1943. Ubijen u njemačkom logoru. Ostali podaci nisu poznati.
 • Vlah Josipa Josip, rođen 01.09.1911. u Jušićima 7.  Nastanjen u Mihotićima 86. Hrvat, bačvar. Borac 3/2 bataljona I. brigade 6. Ličke proleterske divizije „Nikola Tesla“ . Poginuo u svibnju 1944.kod Tičeva na putu divizije iz Bosne za Srbiju.
 • Vlah Milana Milovan, rođen 16.09.1943. u Jušićima 8.  Nastanjen u Jušićima 64. Hrvat, student.  Borac Udarne grupe I. karlovačke brigade 34. Divizije. Poginuo 10.06.1944. u borbi protiv Nijemaca kod Sv. Jane na Žumberku.
 • Vrenc  Jakova Viktor, rođen 24.03.1924. u Jušićima  68. Hrvat, radnik- težak. Borac ¼ bataljonaI. Brigade 13. Primorsko- goranske  udarne divizije. Poginuo kod Bosiljeva 26.04.1944.

LIPA:

 • Afrić  Ivana  Vilko, rođen 10.07.1923. u Lipi 4. Hrvat, zemljoradnik. Borac 1/1 bataljona 2. brigade 13. Primorsko- goranske  udarne divizije. Poginuo kod Drežnice u studenom 1944.
 • Afrić Josipa Vladimir, rođen 24.05.1923. u Lipi 30. Hrvat, radnik. Borac – komandant  2.bataljona 2. Brigade 43. Istarske divizije. Poginuo u borbi za oslobođenje Lokava 17.04.1945.
 • Brnetić  Josipa  Anton,  rođen 1920 u lipi 54. Hrvat, radnik. Od 1943. Borac istarskih jedinica. Poginuo na  Lovranštini.  Ostali podaci nepoznati.
 • Brnetić  Josipa Ivan, rođen 1906. u Lipi 54. Hrvat. Borac 13. primorsko – goranske udarne divizije. Poginuo u studenom 1944. U Lici. Ostali podaci nepoznati.
 • Gaberšnik  Antona  Miloš, rođen 1926. U Lipi 75, a nastanjen u Vodicama, Buzet. Hrvat, radnik. Borac 3. Prekomorske udarne brigade. Poginuo 27.03.1945. kod Bihaća, Bosna.
 • Iskra  Franjo, rođen 1896. U Lipi 16. Hrvat, radnik. Član narodnooslobodilačkog odbora Lipa. Uhvaćen od Nijemaca i obješen na Štranjgi – Rupa 14.05.1944.
 • Iskra  Franje  Marija, rođena 1923. U Lipi 16. Hrvatica, domaćica. Aktivist NOP-a, a od 1943 politički radnik. Uhvaćena od Nijemaca  i obješena  na Štranjgi – Rupa 14.05.1944.
 • Iskra  Josipa Stanko, rođen 16.1.1924. u Lipi 82. Hrvat, trgovački pomoćnik. Borac  13. primorsko – goranske divizije i 35. ličke divizije. Poginuo u Lici u prvoj polovini 1944. Godine. Ostali podaci nepoznati.
 • Ivančić  Anton, rođen 1906. U Lipi 56. Hrvat, radnik. Borac  13. primorsko – goranske  udarne divizije. Poginuo 29.11.1944. u selu Ričice,  Lika. Ostali podaci nepoznati.
 • Jakšetić  Ivana  Slavko, rođen 15.06.1925 u Lipi 39. Hrvat, radnik. Borac I. brigade 13. primorsko – goranske  udarne divizije. Poginuo lipnja 1944. kod Drežnice.
 • Simčić Antona  Anton, rođen 1925 u Lipi 65. Hrvat, radnik. Borac 2/2. udarnog bataljona 1. Istarske brigade  „Vladimir Gortan“. Poginuo 11.04.1944. kod Malih Muna u borbi s Nijemcima.
 • Simčić  Antona  Dušan, rođen 23.02.1923. u Lipi 21. Hrvat, radnik. Borac 2/2. udarnog bataljona  1. Istarske brigade  „Vladimir Gortan“. Poginuo 25.10.1944. kod Bač- Koritnica , Ilirska Bistrica.
 • Šlosar  Franjo, rođen 1904. U Lipi 41. Hrvat, zemljoradnik. Aktivist NOP-a od 1943. Član SNOO Lipa. Uhvaćen i obješen na Štranjgi u Rupi 14.05.1944.
 • Šlosar  Ivana  Mario, rođen 1924, u Lipi 37. Hrvat, radnik. Borac 1. Istarske partizanske čete Operativnog štaba za Istru. Poginuo 29.11.1943. u selu Fabci, Jelšane.
 • Smajla  Jakoba  Franjo, rođen 1919. U Lipi 26. Hrvat, radnik.  Borac 13. Primorsko goranske udarne divizije. Poginuo ujesen u Lici. Ostali podaci nepoznati.
 • Smajla  Antona  Josip, rođen 07.07.1914. u Lipi 55. Hrvat, radnik. Borac 13. Primorsko goranske udarne divizije. Poginuo ujesen u Lici. Ostali podaci nepoznati.
 • Smajla  Ivana  Ivan ( Nino), rođen  26.12.1925. u Lipi 73. Hrvat, radnik. Poginuo 06.04.1944. na brdu Vijenac u Lici. Ostali podaci nepoznati.
 • Smajla  Josipa Vladimir, rođen 28.06.1928. u Lipi 12. Hrvat, zemljoradnik. Borac 1. Istarske partizanske čete Operativnog štaba za Istru. Poginuo 29.11.1943. u selu Fabci, Jelšane.
 • Vičić  Anton, rođen 1925. U Lipi 35. Hrvat, radnik.  Borac 43. Istarske divizije. Poginuo 1944. na  Gumancu. Ostali podaci nepoznati.

 

MATULJI:

 • Babić  josipa  Ivan, rođen 28.02.1883. u Perenićima 2. Hrvat, zidar. Borac ustaničke jedinice Mihotići. Poginuo 14.09.1943. u Matuljima  u borbi s njemačkom kolonom 71. Njemačke pješadijske divizije.
 • Bačić  josipa Franjo, rođen 08.08.1909. u Trinajstićima, nastanjen u Matuljima 148. Hrvat,zemljoradnik. Poginuo 14.09.1943. Ostali podaci nepoznati.
 • Besednjak  Ivana  Ivan, rođen 25.06.1908. u perenićima 19. Hrvat, mehaničar-obrtnik. Borac pri Operativnom štabu za Istru. Ranjen prilikom bombardiranja Pazina i umro 02.10.1943. od posljedica u partizanskoj bolnici.
 • Dubrović  Vinka Anton, rođen 12.06.1905. u Jurdanima  56, nastanjen  u Matuljima , Antoničići 208. Hrvat, zidar. Borac 2. Čete 2. Brigade 6. Ličke proleterske divizije „Nikola Tesla“. Poginuo 11.11.1943. kod sela Radoče u Lici.
 • Dubrović  Josipa  Josip, rođen  1904. u  Mihotićima . Hrvat, zidar. Borac 13. Primorsko goranske udarne divizije. Poginuo u prosincu  1944. Ostali podaci nepoznati.
 • Dujmović  Antona  Borislav, rođen 29.10.1923. u Jurdanima, nastanjen u Matuljima , Radetići 243. Hrvat, radnik. Borac Riječkog bataljona II. Sušačko-kastavskog partizanskog odreda Operativnog štaba za Istru.  Poginuo 02.10.1943. na Kastavštini, na položaju kod Sv. Križa.
 • Dukić  Antona Mirko, rođen 13.03.1923. u Matuljima 136. Hrvat, trgovački pomoćnik. Aktivist NOP-a od početka 1943. Uhapšen 18.02.1944. odveden u logor Villach odakle je pobjegao 15.07.1944. i nestao na putu do kuće.
 • Frlan Franje Franjo, rođen 01.01.1925. u Antoničićima  161. Hrvat, kovač.  Borac minerskog voda 2. Brigade 13. Primorsko goranske  udarne divizije. Poginuo 28.07.1944. pod Velebitom u borbi s ustašama.
 • Frlan  Franje Franjo, (Leonidin) rođen  15.05.1927. u Matuljima 190. (Kuk). Hrvat, stolar. Borac 1. bataljona   2. brigade 13. Primorsko –goranske udarne divizije. Umro  15.08..1944. u partizanskoj bolnici  u Skradu od  iscrpljenosti.
 • Frlan  Ivana  Ivan, rođen 12.06.1902. u Šmogorima  263. nastanjen u Matuljima 119. Borac  3/3 bataljona 3brigade 6. Ličke proleterske divizije „Nikola Tesla“. Umro u siječnju 1944. U partizanskoj bolnici u Bugojnu od smrzotina zadobivenih na Kupresu.
 • Frlan  Henrika  Milan, rođen 05.08.1910. u Perenićima  40. Hrvat, soboslikar. Borac ustaničke jedinice – tenkist. Poginuo 14.09.1943. u Matuljima kod Hangara u borbi s Nijemcima. Jedna ulica u Matuljima nosi njegovo ime.
 • Frlan Franje Ratko,  rođen u Matuljima. Hrvat, radnik.   Borac 13. Primorsko –goranske udarne divizije. Poginuo u ožujku 1945. U Vrliki  kraj Gospića. Ostali podaci nepoznati.
 • Frlan Vinka Vinko, rođen 12.05.1921. u Matuljima 93. Hrvat, zidar. Borac 3/3 bataljona   Partizanskog odreda „Učka“ Otpušten kući zbog bolesti. Uhvaćen i odveden u njemački logor gdje 1944. nestaje.
 • Grlj  Josipa  Josip. Rođen 18.12.1915. u Matuljima 143. Hrvat, mehaničar – vozač.  Borac –ustanik.  Poginuo 14.09.1943. u Mihotićima u borbi s Nijemcima.
 • Ivančić  Ivana  Anton  (Gobin), rođen 11.01.1899. u Fužinama  nastanjen uMatuljima, izbjeglica u Zagrebu. Hrvat, radnik.  Uhvaćen kao politički aktivist u Zagrebu i 28.08.1944. obješen u Zaprešiću.
 • Kinkela  Andrije  Alojz, rođen 23.05.1921. u Perinićima 116. Hrvat, bolničar. Referent saniteta 3. bataljona 3.brigade 13. Primorsko –goranske udarne divizije. – 2. Brigade  35. Ličke udarne divizije. Poginuo 10.05.1944. na Vujanovim Glavama kod  Korenice.
 • Kinkela  Josipa  Milan, rođen 24.03.1908. u Matuljima 16. Hrvat, radnik. Borac 2/1. bataljona 3. prekomorske brigade 26. Divizije. Poginuo  02.06.1944. kod Supetra na otoku Braču.
 •  Ković  Jakova  Ivan, rođen 23.08.1898. u selu Hadžići kod Sarajeva, nastanjen u Matuljima 18. Hrvat, stolar. Komandir diverzantskog voda 2. Sušačko –kastavskog  partizanskog odreda. Zarobljen oko 05.10.1943. kod  Studene. Iz riječkog zatvora odveden na Učku gdje je ubijen i bačen u jamu 11.11.1943.
 • Lukšetić  Franje  Stanko, rođen 21.03.1926. u Mihotićima  74.  Borac ustaničke jedinice  i 1. Partizanskog odreda „Učka“. Zarobljen u ofenzivi „Istra“  na Učki  i 08.10.1943. doveden u Mošćeničku Dragu gdje je strijeljan. Jedna ulica u Matuljima nosi njegovo ime.
 • Mandić  Antona  Dragutin, rođen 30.10.1904 u Šmogorima 114. Hrvat, zemljoradnik. Borac 4/2 bataljona 2. Brigade 6. Ličke proleterske divizije. Poginuo je 05.08.1944. u borbi s Nijemcima kod Drvara.
 • Mavar  Antona  Dušan, rođen 1919. U Mihotićima 72. Nastanjen u Zagrebu. Hrvat , student.  Borac 3/13 proleterske brigade 6. ličke divizije. Operativni oficir bataljona. Poginuo 1942. kod Slunja na Kordunu.
 • Marchini  Giuseppe Antonio, rođen 02.04.1906. u miglioranza – Poggio Russo, Mantova , Italia. Nastanjen u Matuljima 52. Talijan. Zidar. Borac ustaničke jedinice Matulji.  Poginuo 14.09.1943. u Matuljima  u borbi s kolonom 71. Njemačke pješadijske divizije.
 • Mihočić  Ivana  Ivan, rođen 15.03.1924. u Matuljima, nastanjen u Voloskom 19.Hrvat, ribar. Kao borac NOV ranjen i otpušten na oporavak u selo Bregi. Zarobljen u kolovozu 1944. i odveden u Tršćansku Rižarnu gdje je 01.09.1944. ubijen.
 •  Milih Josipa Stanko, rođen 12.06.1912. u Matuljima 6.  Hrvat, zidar.  Borac 2.     bataljona  2.brigade 13. Primorsko –goranske udarne divizije. Poginuo  15.12.1943.  u borbi  s Nijemcima i ustašama  u Ljubušini , Vrbovsko.
 • Pečnik  Matije  Mirko, rođen 18.07.1902. u Matuljima, nastanjen u Sušaku.  Hrvat, službenik.  Borac 13. Primorsko –goranske udarne divizije. Poginuo u listopadu 1944. Na položaju kod Delnica.
 • Rade Ivana Uroš, rođen 17.07.1920. u Perenići 99. Hrvat,mehaničar. Borac 2. Bataljona Operativnog sektora za Istru. Poginuo 17.04.1945. u selu Stanići – Bregi kada je naišao na njemačku zasjedu. Jedna ulica u Matuljima nosi njegovo ime.
 • Rizzo  Giuseppe  Michele, rođen 25.11.1925. u Lovranu, nastanjen u Matuljima 120. Talijan, brijač. . Borac 4. bataljona 5 brigade 13. Primorsko –goranske udarne divizije.  Umro od tifusa u partizanskoj bolnici u korenici.
 • Rubeša  Ivana  Ivan, rođen u Matuljima 211.  Ostali podaci nepoznati.
 • Senčić  Andrije  josip, rođen 18.10.1883. u Mošćenicama, nastanjen u Mihotićima 110. Hrvat, radnik,  Borac ustaničke jedinice Mihotići. Poginuo 14.09.1943. u borbi s njemačkom kolonom u Mihotićima.
 •  SInčić  Matije Franjo, rođen 20.05.1909. u Matuljima 141. Hrvat, zemljoradnik. Borac 2. Sušačko-kastavskog partizanskog odreda „Učka“. Poginuo u rujnu 1943.  na  Kastavštini.
 • Sinčić  Franje Stanko, rođen  u Matuljima na kbr. 233. Hrvat, radnik. Borac 14. brigade 13. Primorsko –goranske udarne divizije. Poginuo u prosincu 1944. Kod Mrkoplja. Ostali podaci nepoznati.
 • Slavić Antuna Franjo, rođen 16.11.1887. u Mihotićima  42. Hrvat, zidar. Borac ustaničke jedinice Mihotići. Poginuo 14.09.1943. u Mihotićima u borbi s Nijemcima.
 • Srdoč  Antuna  Jovakin, rođen 15.09.1920. u Matuljima 170. Hrvat, stolar. Borac prekomorskih brigada na  oružanom brodu NB – 11 „Crvena  Zvijezda“ Poginuo 01.04.1945. prilikom potonuća broda.
 • Stanić  Ivana  Rudolf, rođen 27.09.1906. u selu Škrapni, Zvoneća. Stanovao u Frančićima , Ul. 43. Istarske divizije 84. Hrvat, postolar. Borac  II. Sušačko – kastavskog partizanskog odreda. Poginuo 01. Ili 02. 10. 1943. kod Saršona na početku njemačke ofenzive „Istra“.
 • Sušanj  Vjekoslava  Mileva, rođena 06.01.1927. u Perenićima 107. Mihotići. Hrvatica , kućanica. Aktivistica NOB-e od 10.09.1943. Sekretar Kotarskog komiteta SKOJ-a Opatija.  Uhapšena 02.12.1944. od Nijemaca, odvedena u logor Dachau gdje je poginula u travnja 1945. Jedna ulica u Matuljima nosi njeno ime.
 • Sušanj  Ivana Vlatko, rođen 03.05.1908.u Perenićima 191. Hrvat, vozač. Komandant ustaničkog štaba Matulji. Poginuo 14.09. 1943. Na raskrsnici ceste za Učku u Matuljima, u borbi protiv njemačkih snaga.
 • Šepić  Ivana  Andrija, rođen 21.11.1914. u Perenićima  107, a stanovao u Perenićima  44. Hrvat, kovač.  Borac 2. Čete I. partizanskog odreda 13. Primorsko-goranske udarne divizije. Poginuo 15.05.1944. u borbi s Nijemcima na Stalku na Stalku, Velika Kapela.
 • Šepić  Vjekoslava  Vjekoslav, rođen 16.02.1902. u Matuljima 29. Hrvat, činovnik.  Borac, diverzant voda sušačko – kastavskog  partizanskog  odreda. Poginuo u listopadu 1943. U njemačkoj ofenzivi „Istra“ na području Gumanac – Snježnik.
 • Valenčić  Kuzme  Romano, rođen 18.11.1911. u Perenićima 65. Hrvat, zidar. Borac ustaničke jedinice Mihotići. Poginuo  14.09-1943. U borbi s nastupajućom kolonom njemačke 71. Pješadijske divizije u Mihotićima.
 • Velludo  Attilia  Dario, rođen 01.01.1926. u Matuljima , Šmogori 68. Talijan, učenik. Borac 2/4 talijanskog bataljona  „Pino Budicin“ 1. Brigade 43. Istarske divizije. Poginuo  06.11.1944. kod Popovog sela kraj Ogulina.
 • Zrinšćak  Petra Mirko – Marijan, rođen 11.07.1922. u Boljunu, Istra. Nastanjen u Perenićima  166. Hrvat, električar. Kao borac NOV-e poginuo  kod sela Frančići  u borbi s njemačkom kolonom.
 • Žnebelj Josip, nastanjen u Matuljima, borac 3. Prekomorske brigade 26. udarne divizije. Poginuo na koti 684. Planinica, Mostar,14.02.1945. Ostali podaci nepoznati.

 

MUNE:

 • Bučković   Jurja  Anton, rođen 29.12.1904. u Malim Munama 10. Hrvat, zemljoradnik. Borac 1. Partizanskog bataljona 1. Istarske brigade „Vladimir Gortan“ Ranjen 30.09.1943. kod  Vodnjana u Istri. Zarobljen od Nijemaca u bolnici u Rovinju i obješen.
 • Grubiša  Matije Josip, rođen 17.07.1924. u Malim Munama  26. Hrvat. Borac 3. Istarskog partizanskog bataljona 1. Istarske brigade „Vladimir Gortan“. Ranjen 05.04.1944. u borbi za Lupoglav. Ubijen od Nijemaca 06.05.1944. kao ranjenik u Munama.
 • Juračić  Juraja  Ivan, rođen 20.11.1907. u Velim Munama 94. Hrvat.  Borac 1. prekomorske brigade. Poginuo  25.12. 1943. U borbi s Nijemcima na Korčuli. Ostali podaci nepoznati.
 • Juračić  Juraja  Josip, rođen 21.08.1907. Velim Munama 77. Hrvat.  Borac 1. Istarskog partizanskog bataljona  1. Istarske brigade „Vladimir Gortan“. Zarobljen i streljan kod Muna 05.10.1943.
 • Peloza  Ivana  Anton, rođen 08.12.1907. u Velim Munama 129. Hrvat. Borac 1. prekomorske brigade  pa 35. ličke  udarne divizije. Poginuo 17.11.1944. kod Korenice, Lika.
 • Peloza,  Stjepana Ivan, rođen 09.07.1903. u Velim Munama 107. Hrvat. Odbornik SNNO Mune.  Uhapšen i odveden u njemački logor Dachau gdje je ubijen.
 • Peloza  Mihe Miho, rođen 24.12.1925. u Velim Munama 43. Hrvat. Borac 2/4 istarskog partizanskog bataljona  Operativnog štaba za Istru. Poginuo 23.02.1944. kod Lipe.
 • Samsa  Josipa  Josip, rođen 14.09.1914. u Malim Munama 75. Hrvat, zemljoradnik. Borac 1. istarskog partizanskog bataljona  Operativnog štaba za Istru. Poginuo 1944. kod Muna. Ostali podaci nepoznati.
 • Samsa  Josipa Miho, rođen 12.09.1911. u Malim Munama 48. Hrvat, radnik. Borac 1. prekomorske brigade. Zarobljen  25.12.1943. na Korčuli. Umro od tifusa 19.03.1944. u zarobljeničkom logoru u Zemunu.
 • Ujčić  Josipa Josip, rođen 18.02.1911. u Velim Munama 100. Hrvat, zemljoradnik. Sudionik rujanskog ustanka 1943. Odbornik SNOO Vele Mune. Poginuo 27.04.1944. kod Muna, za vrijeme njemačke ofenzive.
 • Valetić  Antona  Anton, rođen 14.06.1909. u Malim Munama 3.  Hrvat. Učesnik rujanskog ustanka 1943. Odbornik SNOO Vele Mune. Poginuo u kolovozu 1944. Kod Malih Muna.
 • Zadković Miho, rođen u Velikim Munama 35. Hrvat, zemljoradnik.  Ostali podaci nepoznati.

 

PERMANI:

 • Afrić  Josipa  Anton, rođen 09.04.1909. u Lipi, nastanjen u Mučičima 64. Hrvat, radnik.  Borac 13. primorsko- goranske udarne divizije. Poginuo 1944. U Lici. Ostali podaci nepoznati.
 • Babić Ludvika  Ernest , rođen 20.08.1920. u Pužima 3. Hrvat, električar. Borac 35. Udarne  ličke divizije. Umro 23.02.1945. u partizanskoj bolnici XI. Korpusa u selu Ričice, Lika.
 • Cetina Ivana Josip, rođen 07.11.1881. u Fužinama, nastanjen u Mučićima 63. Hrvat, zemljoradnik. Sudionik općenarodnog ustanka. Poginuo  2-5. 10.1943. u njemačkoj ofenzivi.
 • Dekleva Josipa VjekoslavAlojz, rođen 04.03.1894. u Permanima 26. Hrvat, radnik. Borac ustaničke jedinice Permani. Poginuo 14.09. 1943. Kod Permana  u borbi s kolonom 71. Njemačke pješadijske divizije.
 • Ivančić  Viktora Miro, rođen 19 (15?) 12.1926. u selu Zaluki 10. Hrvat, radnik. Borac –stariji vodnik 2/2 bataljona 1. Partizanskog odreda  „Učka“ Operativnog štaba za Istru.  Poginuo 27.04.1944. kod Nugle, Buzet.
 • Jurdana  Antona Vjekoslav, rođen 19.05.1905. u Mučićima 135. Hrvat, radnik.  Član SNOO Mučići. Uhapšen 20,01.1944. te odveden u njemački logor Augsburg gdje je ubijen 25.11.1944.
 • Kalčić  Antona Franjo, rođen 20.12.1904. u Brešcima  10. Hrvat, radnik. Borac  3. brigade 6. ličke proleterske divizije „Nikola Tesla“.  Poginuo kod Sarajeva , na putu divizije iz Bosne za Srbiju. Ostali podaci nepoznati.
 • Kalčić Josipa Ivan, rođen 12.11.1922. u Malom Brgudu 5. Hrvat, mehaničar. Borac 2/2 bataljona 1. Partizanskog odreda „Učka“ Operativnog štaba za Istru. Poginuo 14.04.1944. u borbi s talijanskim fašistima kod „Crvene kuće“ u Velim Lazima kod Velog Brguda.
 • Matetić Antona Josip, rođen 16.10.1899. u selu Zaluki 17, nastanjen  u Mučićima 40. Hrvat, radnik. Aktivist NOP-a od rujna 1943. Član Općinskog NOO Jurdani.  Uhapšen i odveden u njemački logor gdje je ubijen 04.11.1944.
 • Perčić Andrije Andrija, rođen 24.06.1900. u Permanima 74.  Borac ustaničke jedinice Permani. Poginuo 14.09.1943 kod Permana u borbi s kolonom 71. Njemačke divizije.
 • Perčić Vjekoslava  Branislav, rođen 22.09.1922. u SAD, nastanjen u Permanima 16. Hrvat, radnik.  Borac Komande mjesta Pazin. Zarobljen kod sela Korensko-Jurdani, te odveden u tršćanski zatvor i 12.11.1944. ubijen.
 • Perčić Antona Ivan, rođen 18.04.1924. u Poljanama 27, Permani. Hrvat, radnik. Borac 1. Sušačko-kastavskog partizanskog odreda Operativnog štaba za Istru, poginuo 04.10.1943. u Klani.
 • Perčić Franje Vera, rođena  13.10.1924. u Poljanama 93, Permani. Hrvatica, domaćica. Borac ustaničke jedinice Permani. Poginula  14.09.1943. u borbi s nIjemcima kod Permana.
 • Puž Antona Anton, rođen 04.09.1920. u selu Zaluki 13. Hrvat, radnik. Borac 13. primorsko –goranske i 35. Ličke divizije.  Ranjen u studenom 1943. Na Kordunu i nestao. Ostali podaci nepoznati.
 • Puž  Ivana Franjo, rođen 10.01.1913. u selu Zaluki 159. Hrvat, radnik. Borac 3. Bataljona 3. Brigade 13. Primorsko-goranske udarne divizije. Poginuo 27.12.1944. na položaju kod Delnica.
 •  Puž Josipa Ivan, rođen 23.09.1925. u Brešcima 60. Hrvat, kovač.  Borac 13. primorsko –goranske udarne divizije. Zarobljen  od domobrana u studenom 1944. u Llici.  Ubijen nepoznatog datuma u  „Rižarni“ u Trstu. Ostali podaci nepoznati.
 • Puž Josipa Vladko, rođen 25.09.1925. u Brešcima  60. Hrvat, zemljoradnik.  U NOV od 07.03.1944, umro  u bolnici Quassano , Bari u Italiji. Ostali podaci nepoznati.
 • Ružić Ivana Anton, rođen 27.11.1925. u Brešcima  61. Nastanjen u Brešcima 7. Hrvat, mehaničar. Borac 1/1 bataljona 1. Brigade 43. Istarske divizije. Poginuo 15.08.1944. na  Lisini iznad Rukavca u borbi s nIjemcima i četnicima.
 • Ružić ivana Marijan, rođen 26,12.1924.  u Liscu, Klana, nastanjen u Poljanama  97. Permani,  Hrvat, mehaničar.  Borac 4. bataljona 3. brigade 13. primorsko-goranske udarne divizije i 35. ličke  udarne divizije. Poginuo 14.05.1944. u Počitelju kod Gospića.
 • Ružić Matije Marijo, rođen 06.11.1909. u Permanima 19. Nastanjen u Ružićima  88. Hrvat, radnik. Borac 3. brigade 13. primorsko-goranske udarne divizije. Poginuo u studenom 1943. (u matičnoj knjizi 10.10.1943.) na maršu od Drežnice za  Mrkoplj.
 • Ružić Ivana Mario, rođen 1909.  U poljanama, Permani . hrvat, radnik. Borac Tehničke čete 3. brigade 6. ličke proleterske divizije „Nikola Tesla“. Poginuo 25.05.1944. kod Drvara. Ostali podaci nepoznati.
 • Ružić Ivana Milojka, rođena18.08.1922. u poljanama 97. Permani. Hrvatica, kućanica.  Borac ustaničke jedinice Permani. Poginula 14.09.1943. u borbi s njemačkom kolonom kod Permana.
 • Ružić Franje Vladimir, rođen 08.08.1914. u ružićima 160. Permani. Hrvat, radnik, Aktivist NOP-a od 1943. Poginuo 25.12.1943.- prilikom skupljanja hrane za partizane stao na minu.
 • Ružić Matije Viktor, rođen 07.04.1909. u Ružićima 88. Permani. Hrvat, postolar. Borac 3. brigade 13. primorsko-goranske udarne divizije. Poginuo na maršu iz Drežnice za Mrkopalj u studenom 1943.
 • Simčić Ivana Stanislav, rođen 12.05.1925. u Pužima 137, Permani. Hrvat, radnik. Borac ustaničke jedinice Permani.  Poginuo 14.09.1943 u borbi s njemcima  u predjelu vele Lazi – Miklavija.
 • Skrajner Antona Aleksandar, rođen 25.05.1914. u Permanima 6. Borac 2. bataljona   3. prekomorske udarne brigade 26. divizije. Poginuo 14.02.1945. na koti 684. Kod Mostara. Hercegovina.
 • Stanić Ivana Viktor, rođen 06.11.1924. u Pužima 14. Hrvat, mehaničar.  Borac komande mjesta Klana ili 2. Sušačko – kastavskog partizanskog odreda. Poginuo 03.10.1943. na položaju kod Škalnice.

RUKAVAC:

 • Andretić Antona Milan, rođen 01.09.1911. u Rukavcu 108. Hrvat, radnik. Borac 1. Artiljerijskog diviziona 6. Ličke proleterske divizije „Nikola Tesla“ Poginuo u veljači 1944. Na položaju kod Široke Kule u Lici.
 • Armanini Viktora Vazmoslav, rođen 30.05.1902. u Rukavcu 39. Hrvat, radnik. Borac 1. Partizanskog odreda „Učka“ Operativnog štaba za Istru. Poginuo 07.10.1943. u borbi s Nijemcima u Veprinačkoj šumi.
 • Brečević Antona Miro, rođen 13.05.1913. u Tinjanu, Poreč, nastanjen u Kućelima 7. Hrvat, radnik. Borac 2/2  bataljona  1. Partizanskog odreda „Učka“. Poginuo 30.04.1944. u rukavačkim senožetima , Lisina, u borbi s Nijemcima u „majskoj ofenzivi“.
 • Crnčić Ivana Vjekoslav, rođen 27.12.1906. u Kućelima-Crnčićima , nastanjen u Jušićima 33. Hrvat, bravar.   Borac Komande mjesta Delnice i 13. primorsko –goranske udarne divizije.  Poginuo 20.11.1944. u selu Vukelići – Drežnica, popravljajući narušene telefonske linije.
 • Crnić Antona Vjekoslav, rođen  17.10.1909. u Rukavcu 145. Hrvat, stolar. Borac 2. Brigade  6. Ličke proleterske divizije „Nikola Tesla“ Poginuo. Umro od tifusa  19.05.1944. u partizanskoj bolnici u Prnjavoru u Bosni.
 • Drašćić Antona Viktorija, rođena 20.05.1921. u selu Škrinjari Buzet nastanjena u Rukavcu 36. Hrvatica, krojačica. Aktivist NOP-a od 15.09.1943. član SKOJ-a Rukavac i OK SKOJ-a Matulji. Poginula 18.09.1944. kod Donjg Jjelenja noseći poštu, hranu i odjeću borcima 1. Istarske brigade.
 • Dubrović Andrije Franjo, rođen 26.07.1873. u Rukavcu 67.nastanjen u Marinićima  23. Viškovo.  Hrvat, zemljoradnik.  Borac 2.  Primorsko –goranskog partizanskog odreda  V. operativne zone. Poginuo u kolovozu 1942. U borbi s talijanskom vojskom na Crnom Vrhu.
 • Dubrović Josipa Ivan, rođen  26.01.1906. u Perenićima 36. Nastanjen u Kućelima  20. Hrvat, radnik. Aktivist NOP-a od  od 1943. Član SNOO Donji Kućeli. Zarobljen od Nijemaca , odveden u logor i 1944. nestao. Ostali podaci nepoznati.
 • Dubrović Marija Ivan, rođen22.02.1922. u Rukavcu 104. Hrvat, krojač. Komandir Vojne pošte Komande mjesta Opatija. Poginuo 27.01.1945. kod Pilane u Veprinačkoj šumi.
 • Dubrović Josipa Josip, rođen 30.03.1914. u Perenićima 36, nastanjen u Gornjem Rukavcu 14. Hrvat, mehaničar, vozač.  Borac Prekomorskih jedinica.  Poginuo 06.12.1944 kod Kaštel  Štafilića , između Trogira i Splita, uslijed  potapanja skele. Ostali podaci nepoznati.
 • Dubrović Marija Mirko, rođen 21.11.1919. u Rukavcu 104. Hrvat, radnik. Borac – stražar i kurir Komande mjesta Opatija. Prokazan i zarobljen na zadatku u Rukavcu 21.04.19+45, ubijen i bačen u jamu Ičići.
 • Jugo Danijela Ivan, rođen 19.09.1925. u Kućelima 34, Ivanići.  Hrvat, zidar. Borac 15. Istarske partizanske čete 2/2 bataljona 1. Partizanskog odreda „Učka“.  Poginuo 15.04.1944. u borbi pri napadu na fašističku kasararnu „Crvena kuća“ u Velikim Lazima, Brgud.
 • Jurdana Matije JaokimJovakin, rođen 23.12.1902. u Kućelima 41. Hrvat, radnik.  Aktivist NIO-a od početka 1942, član Odbora NOP-a Kućeli-Rukavac. Uhapšen 07.07.1942. u kućelima. Osuđen na 16. Godina zatvora po Sudu za zaštitu države Italije zbog protudržavnog djelovanja. Umro 26.07.1943. u fašističkom zatvori Castelfranco, Emilija, pod neutvrđenim okolnostima.
 • Jurdana  Josipa  Romano, rođen 18.01.1906. u Gornjem Rukavcu 24. Hrvat, radnik. Borac 3/2 bataljona  3. brigade 6. ličke proleterske divizije „Nikola Tesla“ Poginuo   negdje u Bosni 24.05.1944. na putu divizije iz Bosne za Srbiju.
 • Jurdana Josipa Stanka, rođena  11.12.1913. u Gornjem Rukavcu  24. Hrvatica, krojačica.  Aktivistica NOP-.a od 1943. Član odbora AFŽ-a Gornji Rukavac, zadužena za prikupljanje i čuvanje materijalnih potreba NOP-a. Uhvaćena od četnika, predana Nijemcima travnja 1945, nestala u logoru Dachau.
 • Jurdana Matije Stanko, rođen 07.11.1911. u Kućelima 77. Hrvat, radnik. Borac 5 čete 2 bataljona  „Vladimir Gortan“  II. PG PO V. Operativne zone  (prve istarske partizanske čete) Poginuo 04.12.1942. naišavši na talijansku zasjedu pod Planikom.
 • Juričić Josipa Ivan, rođen 23.12.1914. u Rukavcu 110. Hrvat, radnik. Borac  2. bataljona 1. partizanskog odreda „Učka“. Poginuo 08.10.1943. u borbi s Nijemcima prilikom povlačenja odreda u Gorski kotar.
 •  Kastelić Josipa Borislav- Boris, rođen 11.11.1910. u Ilirskoj Bistrici, nastanjen u Donjim  Kućelima 106/5 Mihelići.  Slovenac, radnik. Borac  2/2. bataljona 1. partizanskog odreda „Učka“ Operativnog štaba za Istru.  Zarobljen u „majskoj ofenzivi „ i strijeljan 28.04.1944. na Lisini.
 • Kinkela Franje Josip, rođen 30.11.1915. u Gornjim Kućelima 30. Hrvat, zidar. Borac  2. bataljona 1. partizanskog odreda „Učka“ Operativnog štaba za Istru. Poginbuo 08.10.1943. u njemačkoj ofenzivi  na području Sapca ispod Planika.
 • Kinkela Vinka Milovan, rođen 17.12.1915. u  Rukavcu 40. Hrvat, kovinotokar. Aktivist NOP-a od 1942. i politički zatvorenik. Borac 2/2 bataljona 3. Brigade 43. Istarske divizije. Politički komesar čete. Poginuo 04.10.1944. u borbi s Nijemcima kod Ilirske Bistrice.
 • Kinkela Franje Vinko, rođen 06.04.1912. u Gornjim Kućelima 30. Nastanjen u Rukavcu. Hrvat, stolar. Borac  2. bataljona 1. partizanskog odreda „Učka“ Operativnog štaba za Istru. Poginuo 07.10.1943.  za vrijeme njemačke ofenzive na području Sapca ispod Planika.
 • Kinkela Josipa Zorko, rođen  24.07.1926. u Rukavcu 19. Hrvat, učenik u privredi.  Borac  2. bataljona 1. partizanskog odreda „Učka“. Poginuo 07.10.1943. između Veprinca i Žejana prilikom povlačenja odreda za Gorski kotar.
 • Kovačić Juraja Ivan, rođen 17.08.1914. u Draguću na Buzeštini, nastanjen u Rukavcu 45.  Borac  2. bataljona 1. partizanskog odreda „Učka“. Poginuo 15.04.1944. u borbi pri napadu na fašističku kasarnu „Crvena kuća“ u Velikim Lazima, kod Velog  Brguda.
 •  Kućel ivana Ivan, rođen 21.01.1922.  u Gornjim Kućelima 53. Hrvat, radnik.  Borac prekomorske brigade . Poginuo u završnim operacijama NOV-a
 •  Kuzmić Andrijje  Marija – Meri , rođena 27.03.1924. u Donjem Rukavcu. Hrvatica, krojačica. Aktivist NOP-a  od 09.09.1943. Član SKOJ-a . Umrla 18.01.1945. od teškog ranjavanja od avionske bombe u Opatiji.
 • Luksetić Antona Dušan, rođen 08.05.1923. u Rukavcu 89. Hrvat, zemljoradnik.  Borac Komande mjesta Opatija. Zarobljen od četnika  u lipnju 1944. Na zadatku u Rukavcu, poginuo 01.09.1944. u „Rižarni“ Trst.
 • Luksetić Antona Josip, rođen 12.12.1922. u Rukavcu 89.  Hrvat, kovinotokar.Borac 1. bataljona 3. brigade 43. Istarske divizije. Poginuo kod sela Stanići, Lika.
 • Luksetić  Andrije Nikola, rođen  06. 12.1912. u Rukavcu 54. Hrvat, postolar. Borac  2. bataljona 1. partizanskog odreda „Učka“ operativnog štaba za Istru.. Poginuo 15.04.1944. u borbi pri napadu na fašističku kasarnu „Crvena kuća“ u Velikim Lazima, kod Velog  Brguda.
 • Mandić Danijela Danijel,  rođen 14.11.1928. u Kućelima 38. Hrvat, učenik. Borac VP St.broj 11. Zarobljen u Senožeti, Lisina, kolovoza 1944. Odveden u njemački logor gdje mu se gubi trag.
 • Matetić  Antona Josip, rođen 03.04.1890. u Brezi,  nastanjen u Rukavac 64. Hrvat, radnik. Aktivist NOP-a od ljeta 1942. i politički zatvorenik od srpnja 1942.  Prilikom kapitulacije Italije rujna 1943. Iz koparskog zatvora odveden u njemački logor gdje gdje mu se gubi trag.
 • Mavričić Andrije Miloš, rođen 10.02.1922. u Donjim Kućelima 8. Trtni. Hrvat, radnik. . Borac 2. udarnog  bataljona 1. Istarske brigade „Vladimir Gortan“  43. Istarske divizije. Umro u riječkoj bolnici 13.05.1946. od bolesti zadobivene u ratu.
 • Mohorić Franje Branko, rođen 01.01.1922. u Rukavcu 163. Hrvat, mehaničar. Borac –sekretar biroa SKOJ-a 3. Udarnog omladinskog bataljona 1. Istarske brigade „Vladimir Gortan“  43. Istarske divizije. Poginuo 14.09.1944. u napadu na Klanu pri jurišu na bunker.
 • Mohorovičić Ivana Mirko, rođen  18.07.1927. u Rukavcu 116. Hrvat, učenik za soboslikara. Od 1943. Kurir SNOO Rukavac. Uhvaćen od Nijemaca 29.06.1944. isprebijan štapovima i kundacima od čega je 07.07.1944. umro u bolnici na Voloskom.
 • Mohorovičić Ivana Stanko, rođen 16. 11. 1923. U Rukavcu 116. Hrvat, radnik. Borac 2.   bataljona 2. Istarske brigade „Vladimir Gortan“  43. Istarske divizije. Poginuo 03.02.1945. kod sela Bosanci, Gorski kotar.
 • Osojnak Bože David, rođen 21.04.1923. u Rukavcu 13. Hrvat, zidar. Borac voda za vezu- politički delegat voda pri štabu 1. Istarske brigade „Vladimir Gortan“  43. Istarske divizije. Poginuo naišavši na nebranjenu minu 18.09.1944. kod sela Lubarska , Donje Jelenje.
 • Osojnak Bože Vinko, rođen 28.10.1925. u Rukavcu  13. Hrvat, zidar. Borac borbene grupe Komande mjesta Opatija. Zarobljen na zadatku u selu Bregi  21.04.1945. odveden u riječki zatvor, ubijen i bačen u jamu u Ičićima.
 • Puž Josipa Ivan, rođen 06.02.1912. u Rukavcu 36. Hrvat, stolar. . Borac  2. bataljona 1. partizanskog odreda „Učka“ operativnog štaba za Istru.. Poginuo 7-8. 10.1943. u Veprinačkoj šumi.
 • Perman Ludvika Vjekoslav, rođen 14.04.1901. u Kućelima 40. Hrvat, radnik, mesar. Aktivist NOP-a od 1943, član.,SNOO Gornji Kućeli . Uhvaćen od četnika 18.01.1945. i zaklan.
 • Rubeša Ivana Zvonimir, rođen 19.09.1915. u Trtnima, Donji Kućeli. Nastanjen u Jurdani 87/39. Hrvat, kovač. Borac  6. ličke proleterske divizije „Nikola Tesla“. Poginuo početkom 1944. U Lici. Ostali podaci nepoznati.
 • Slavić Antona Davorin, rođen 11.03.1929. u Kućelima 23. Mihelići. Hrvat, učenik.  Borac, kurir Komande mjesta opatija. Poginuo u kolovozu 1944. U borbi s Nijemcima  u predjelu Jasenovac, Lisina.
 • Stanić Josipa Dušan, rođen 19.07.1909. u Kućelima 62. Nastanjen u jurdanima 73/85. Hrvat, stolar. Borac mitraljeske čete  2. bataljona 2. brigade  6. ličke proleterske divizije „Nikola Tesla“.  Poginuo u kolovozu 1944. Kod Glamoča. U Bosni za vrijem prebacivanja divizije iz Bosne za Srbiju.
 • Susović Mirko, rođen 1912. U srednjoj Istri, nastanjen u mihelićima, Donji Kućeli. Borac –stražar u komandi mjesta Opatija. Poginuo 02.05.1944. za vrijeme „Majske ofenzive“ na području Lisine.
 • Sušanj Franje Darinka, rođena  u Rukavcu 49, nastanjena u Pobrima 111. Hrvatica, krojačica .  Aktivist NOP-a od 1943. Član SKOJ-a rukavac. Poginula 18.09.1944. kod donjeg Jelenja prenoseći hranu, odjeću i poštu borcima 1. Istarske brigade.
 • Sušanj josipa Josip, rođen 16.10.1921. u Rukavcu 61. Hrvat, stolar. Borac VP.St 11 i komande mjesta Opatija.zarobljen od četnika u rukavcu, predan nijemcima  u lipnju 19445. I strijeljan u Rijeci  09.09.1944. (prema Komisiji za ratne zločine „ „zarobljen mjeseca ožujka 1944“)
 • Sušanj Josipa Josip, rođen 22.11.1915. u Kućelima  57. Hrvat, radnik. Borac 3. prekomorske udarne brigade 26. divizije. Poginuo 03.03-1945. U borbi za oslobođenje Gospića.
 • Šepić Rudolfa Dušan, rođen  u Kućelima 17, Mihelići. Hrvat, zidar. Borac  Kotarskog VOC-a Opatija. Zarobljen na zadatku 18.12.1944. odveden u logor Dachau gdje mu se gubi trag.
 • Šepić  Mate Franjo, rođen  23.02.1895. u Zvoneći, nastanjen u Rukavcu 146. Hrvat, radnik. Borac ustaničke jedinice Rukavac. Poginuo 14.09.1943. u Matuljima u borbi s njemačkom kolonom.
 • Šepić Ivana Stanko, rođen 27.10.1916. u Rukavcu 54. Hrvat, trgovac. Borac  2. bataljona 1. partizanskog odreda „Učka“ operativnog štaba za Istru.. Poginuo 07.10.1943. u borbi s Nijemcima prilikom povlačenja u Gorski kotar  na području Planika.
 • Trinajstić Vjekoslava Davorin, rođen 27.12.1919. u Pobrima, nastanjen u Rukavcu. Hrvat, student u Zagrebu.  Aktivist NOP-a u Zagrebu od travnja 1941. Rukovodilac SKOJ-a Istarskog internata. Uhvaćen u akciji lijepljenja plakata u Zagrebu, lipnja-srpnja 1941. Mučen i ubijen u Jasenovcu.
 • Zović Jurja Anton, rođen 08.01.1911. u Grobniku. Nastanjen u Rukavcu 46. Hrvat, radnik. Borac  2. bataljona 1. partizanskog odreda „Učka“ operativnog štaba za Istru.. Poginuo. Zarobljen na padinama Učke, 08.10.1943. doveden u Mošćeničku Dragu gdje je strijeljan.

POGINULI BORCI NOR-A RUKAVAC

RUPA:

 • Požar Josipa Franjo, rođen 01.03.1912. u Rupi br. 39. Hrvat, radnik. Borac „Cankarjeve“ brigade Slovenije. Poginuo 17.01.1945. na položaju kod Novog  Mesta u sloveniji. Ostali podaci nepoznati.
 • Ružić Antona Ludvik, rođen 23.07.1907. u pliskavici, Sežana, Slovenija. Slovenac, radnik. Nastanjen u Rupi . Poginuo 28.07.1944. kod Novog Mesta, Slovenija. Ostali podaci nepoznati.
 • Šlosar Josipa Josip, rođen 04.01.1916. u rupi 9. Hrvat, radnik. Borac slovenskih partizanskih jedinica. Poginuo 18.10.1944. u Novom Mestu, slovenija. Ostali podaci nepoznati.
 • Smajla Josipa Josip, rođen 12.08.1912. u Rupi 53. Hrvat, zemljoradnik. Borac „Cankarjeve“ brigade Slovenije. Umro ožujka 1946. Od TBC-a zadobivenog u NOV.
 • Surina Matije Franjo, rođen 29.09.1906. u Rupi 44. Nastanjen u Rupi 8. Hrvat, radnik. Borac 3. Bataljona 5. Slovenačke brigade. Poginuo 25.07.1944. kod Podgrada. Ostali podaci nepoznati.
 • Surina Ivana Karlo, rođen 13.11.1921. u rupi 19. Hrvat, vozač. Borac autokomande „Veli Semič“, Slovenija. Poginuo 256.0+6.1945. naletjevši na minu u Kočevju. Ostali podaci nepoznati.
 • Zmajla Josipa Franjo, rođen 07.03. 1912. U Rupi 47, nastanjen u Malom Brcu 25. Hrvat, radnik. Borac 2/2 bataljona 5. brigade 15. divizije VII. slovenskog korpusa. Poginuo na položaju 17.01.1945. kod sela Stična , Novo Mesto, Slovenija. Ostali podaci nepoznati.

 

ŠAPJANE:

 • Bratović Josipa Franjo-Franko, rođen 1925. U Šapjanama 37. Hrvat, radnik. Poginuo 1945. Ostali podaci nepoznati.
 • Bratović josip,  rođen 1921. Godine u Šapjanama. Hrvat. Poginuo 1945. Ostali podaci nepoznati.
 • Prebilić Vladimir, rođen 1924. Poginuo 19445. Ostali podaci nepoznati.
 • Sanković  Anton, rođen 15.04.1923. u Pasjaku 14. Hrvat, radnik.  Borac 3. prekomorske udarne brigade 26. divizije. Poginuo 29. 04. 1943. Na položaju kod Klane.
 • Sinčić Miho, rođen 1923.  Hrvat, radnik. Poginuo 1944. Ostali podaci nepoznati.
 • Spinčić  Bastijana Stanko, rođen 20.06.1926. u pasjaku 54.  Hrvat, mehaničar. Borac-zamjenik političkog komesara 3/2. bataljona 1. brigade 13. primorsko –goranske udarne divizije. Umro od posljedica teškog ranjavanja svibnja 1945. u bolnici Semenišće, Split.
 • Surina Franjo, rođen u Pasjaku 54. Ostali podaci nepoznati.
 • Vičić Martina Oskar, rođen 27.02.1897. u Loškom Potoku, Slovenija, nastanjen u Pasjaku 40. Hrvat, radnik. Aktivist NOP-a od 1942.- ilegalni politički radnik. Uhapšen od talijanske policije 13.10.1942., odveden u zatvor u Puli gdje je umro uslijed mučenja. Ostali podaci nepoznati.

 

VELI BRGUD:

 • Afrić Antona Anton, rođen 01.03.1919. u Velom Brgudu 67. Hrvat, radnik. Borac Artiljerijskog diviziona 13. Primorsko –goranske udarne divizije. Poginuo u travnju 1945. U borbama kod Klane, u završnim operacijama NOV.
 • Afrić  Ivana Ivan,  rođen 11.08.1905. u Velom Brgudu 84. Hrvat, zemljoradnik. Borac Ustaničke jedinice Velog Brguda. Poginuo 14.09.1943. u Velim Lazima u borbi s njemačkom kolonom.
 • Brentin Josipa Josip, rođen 06.09.1890. u Velom Brgudu 111. Hrvat, zemljoradnik. Borac Ustaničke jedinice Velog Brguda. Poginuo 14.09.1943. u Velim Lazima u borbi s njemačkom kolonom.
 • Brižan Antona Anton, rođen  26.06.1880. u Velom Brgudu 146. Hrvat, zemljoradnik. Borac Ustaničke jedinice Velog Brguda. Poginuo 14.09.1943. u Velim Lazima u borbi s njemačkom kolonom.
 • Brižan Franje Milan, rođen 16.05.1925. u Velom Brgudu 148. Hrvat, radnik. Borac 2. bataljona 1. partizanskog odreda  „Učka“ . poginuo 14.04.1944. prilikom napada na fašistički garnizon „Crvena kuća „ u Velim Lazima.
 • Hrvatin Grgurina Ivan, rođen 27.12.1878. u Velom Brgudu 129. Hrvat, zemljoradnik. Borac Ustaničke jedinice Velog Brguda. Poginuo 14.09.1943. u Velim Lazima u borbi s njemačkom kolonom.
 • Kršul Josipa josip, rođen 1905. U Velom Brgudu 105. Borac Ustaničke jedinice Velog Brguda. Poginuo 14.09.1943. u Velim Lazima u borbi s njemačkom kolonom.
 • Kršul Ivana Matija, rođen 24.02.1907. u Velom Brgudu 63. Hrvat, zemljoradnik. Borac Ustaničke jedinice Velog Brguda. Poginuo 14.09.1943. u Velim Lazima u borbi s njemačkom kolonom.
 • Marmelić, Antona Dragutin, rođen 1907. U Velom Brgudu. Hrvat, zemljoradnik.  Borac-prekomorac, 1.proleterske brigade. Poginuo 1944. U Bosni. Ostali podaci nepoznati.
 • Radan Pavela Josip, rođen 10.08.1879. u Velom Brgudu 145. Hrvat, zemljoradnik. Borac Ustaničke jedinice Velog Brguda. Poginuo 14.09.1943. u Velim Lazima u borbi s njemačkom kolonom.
 • Stambul Josipa Ivan, rođen 17.08.1923. u Velom Brgudu. Hrvat, zemljoradnik. Borac 13. Primorsko- goranske udarne divizije. Zarobljen i ubijen  21.03.1944. kod Ogulina.
 • Stambul josipa Josip, rođen 07.03.1918. u Velom Brgudu 136. Hrvat, zemljoradnik. Borac Ustaničke jedinice Velog Brguda. Poginuo 14.09.1943. u Velim Lazima u borbi s njemačkom kolonom.
 • Stambul Ivana Ljubomir, rođen 31.03.1924. u Velom Brgudu 82. Hrvat, radnik. Borac 2/2 bataljona 1. Partizanskog odreda „Učka“. Poginuo 25.06.1944. na zadatku između   kastavštine i Lisine.
 • Stambul Jakova Mate, rođen 12.06.1881. u Velom Brgudu 88, Hrvat, zemljoradnik.  Borac Ustaničke jedinice Velog Brguda. Poginuo 14.09.1943. u Velim Lazima u borbi s njemačkom kolonom.
 • Stanbul Antona Milan, rođen 05.01.1924. u Velom Brgudu 30. Hrvat, radnik. Borac 1. Partizanskog odreda „Učka“. Zarobljen i ubijen od Nijemaca 04.10.1944. kod sela Ružići, Permani.
 • Stipanić Ivana Rudolf, rođen 29.07.1924. u Velom Brgudu 132. Hrvat, zemljoradnik. Borac 1. prekomorske brigade o 4/2 bataljona 3. brigade 6.lLićke divizije. Poginuo u  proljeće 1945. kod Livna.
 • Štemberger Luke Franjo, rođen 20.08.1893. u Velom Brgudu 34. Hrvat, zemljoradnik. Borac Ustaničke jedinice Velog Brguda. Poginuo 14.09.1943. u Velim Lazima u borbi s njemačkom kolonom.
 • Štemberger Mate Matija, rođen 19.09.1913. u Velom Brgudu 109. Hrvat, zemljoradnik.  Borac ½ bataljona 3. prekomorske udarne brigade 26. udarne divizije. Poginuo 25.03.1945. u borbi za oslobođenje Bihača.

 

ZVONEĆA:

 • Grbac Franje Franjo, rođen 1915 u Zvoneći, Matulji, nastanjen u Kastvu 41. Hrvat, stolar. Borac 3/2 bataljona  2. brigade 6.lLićke proleterske divizije „Nikola Tesla“ poginuo 17.031944. na položaju kod Drvara, Bosna
 • Kinkela Antona Anton rođen, 05.11.1895. u Zvoneći 5. Hrvat, zemljoradnik. Vodič i kurir organa NOP-a Zvoneće. Uhapšen  15.03.1944. kod kuće i strijeljan.
 • Kinkela  Ivana Franjo, rođen 27.12.1909. u Zvoneći  111. Hrvat, zidar. Aktivist NOP-a od 1943. Tajnik Općinskog NOO Jurdani. Uhvaćen na zadatku 15.03.1944. od talijanskih fašista, prodan nijemcima  i nestao u Trstu.
 • Kinkela Mate Ivan, rođen 22.12.1895. u Škrapni,  Zvoneća 101. Hrvat, zemljoradnik. Suradnik i aktivist NOP-a od 1942. Predsjednik SNOO Škrapna. Njemci su ga uhapsili i streljali  10.03.1944. na cesti kod planinarske kuće „Stanko Jurdana „ na Lisini.
 • Kinkela Ivana Kazimir – Miro, rođen 03.03.1923. u Škrapni, Zvoneća 23. Hrvač, krojač. Borac 1. Parizanskog odreda „Učka“. Poginuo 05.10.1943. kod Breze prilikom povlačenja prema  Gorskom kotaru.
 • Kinkela Franje Milan, rođen 05. 12.1907. u Zvoneći 46. Hrvat, mehaničar. Borac  3. prekomorske  brigade 26. udarne divizije. Poginuo 02.06.1944. na otoku Braču.
 • Kinkela Franje  Miro –Mirko, rođen 01.01.1921. u Zvoneći 59. Hrvat, zemljoradnik.  Borac 1. Prekomorske brigade, zatm u 6. Ličkoj  proleterskoj diviziji „Nikola Tesla“. Teško ranjen na području Livno- Knin u ožujku 1944. i umro u partizanskoj bolnici u Drvaru, Bosna.
 • Kinkela , Mate Vinko, rođen 23.06.1876 u Škrapni, Zvoneća 122. Hrvat, zidar. Suradnik NOP-a od 1941.,  aktivist NOP-a od 1942., član SNOO Škrapna. Ubijen 10.04.1944. od talijanskih fašista u Zvoneći.
 • Stanić ivana ivan , rođen 03.07.1913. u Škrapni 87. Hrvat, zemljeradnik. Aktivist NOP-aod 1943. Poginuo 22.04.1944. na Lisini na početku njemačke „majske ofenzive“.
 • Stanić Franje Josip, rođen 14.08. 1896. U Zvoneći 2. Hrvat, zemljoradnik. Aktivist NOP-a od 143. Borac Radne jedinice VP St. 11. Poginuo 27.04.1944. na Lisini  za vrijeme njemačke ofenzive.
 • Stanić Ivana Miro, rođen  07.02.1924. u Škrapni 87. Hrvat, zemljoradnik. Aktivist NOP-a od 1944. Član Radne jedinice VP St. 11. Uhapšen 05.03.1944. odveden u riječki zatvor gdje mu se zameo svaki trag.
 • Sušanj Antona Anton, rođen 14.09.1909. u Zvoneći- Sušnji, nastanjen u Jurdanima 85. Hrvat, zidar. Borac 1. bataljona  1. brigade 6. lićke proleterske divizije „Nikola Tesla. “ Poginuo 04.06.1944. kod sela Luka kod Drvara u Bosni.
 • Šepić Vinka Vinko, rođen 31.08.12905. u Zvoneći, nastanjen  u Trinajstićima 18. Kastav. Hrvat, radnik.  Borac 13.  primorsko – goranske  udarne divizije. Poginuo u prosincu 1943.  u  Lici. Ostali podaci nepoznati.

 

ŽEJANE:

 • Doričić Mihe Miho, rođen 22.09.1924. u Žejanama 15. Hrvat, zemljoradnik.  Borac 2/2 bataljona 1. Partizanskog odreda „Učka“ . Poginuo 14.04.1944. u napadu na fašistički garnizon „Crvena  kuća“  u Velim Lazima kod Brguda.
 • Sanković Andrije Andrija, rođen 1900. u Žejanama 19. Hrvat, zemljoradnik. Aktivist NOP-a od 1943. Predsjednik SNOO Žejane. Uhvaćen za vrijeme ofenzive 08.02.1944., odveden u logor Dachau gdje je 24.12.1944. ubijen i spaljen.
 • Sanković  Antona  Anton, rođen 1891. u Žejanama 19. Hrvat, zemljoradnik. Aktivist NOP-a od 1943. tajnik SNOO Žejane. Uhvaćen za vrijeme ofenzive i 27.04.1944. strijeljan u Žejanama.
 • Sanković Jure Ivan, rođen 1903. u Žejanama. Hrvat, zemljoradnik. Borac nepoznate slovenske jedinice. Poginuo u borbi za oslobođenje Novog Mesta travnja 1945. Ostali podaci nepoznati.
 • Sanković Matije Ivan, rođen 1907. u Žejanama, nastanjen u Brestu pod Učkom. Hrvat, radnik. Borac prekomorske jedinice. Poginuo u NOV. Ostali podaci nepoznati.
 • Sanković Matije Mate, rođen 1920. u Žejanama 75. Hrvat, zemljoradnik. Prekomorac, borac 20. Dalmatinske divizije. Poginuo 1945. kod Knina. Ostali podaci nepoznati.
 • Stambulić Andrije Andrija, rođen 15.11.1901. u Žejanama 94. Hrvat, zemljoradnik. Aktivist NOP-a od 1943. Član SNOO Žejane. Uhapšen za vrijeme njemačke ofenzive 25.03.1944. i strijeljan u Ilirskoj Bistrici.
 • Stambulić Andrije Ivan, rođen 1902. U Žejanama 7/76. Hrvat, zemljoradnik. Aktivist NOP-a. Uhapšen za vrijeme racije 25.03.1944. i strijeljan u Ilirskoj Bistrici.

 

POGINULI BORCI U NOB S PODRUČJA OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

izvor: Vinko Šepić Čiškin,   Gubici Liburnijskog kraja u Drugom svjetskom ratu, Adamić , Katedra Čakavskog sabora, Opatija, 2003.

 • Armanda Mate Vinko – Vincenzo, rođen 18.02.1896. u Mošćeničkoj Dragi kbr.94, Hrvat, ugostitelj. Aktivist NOP-a. Tertenski radnik, sudjelovao u napadu jedinica 1. Istarske brigade „Vladimir Gortan“ na neprijateljski garnizon u Mošćeničkoj Dragi 23.07.1944. i tom prilikom poginuo.
 • Bradičić Franje Dušan, rođen 22.10.1921. u Obršu kbr. 1. Hrvat, zemljoradnik. Borac 3/2. bat.3. brigade 43. Istarske divizije. Zarobljen kod Donjeg Jelenja 24.09.1944. i strijeljan na Sušaku kod „DEKSE“ 30.09.1944.
 • Bradičić Ivana Ivan, rođen 11.11.1911. u Mošćenicama kbr.95. Hrvat, zemljoradnik. Aktivist NOP-a od 01.10.1943. Uhapšen od Nijemaca 08.10.1944. i odveden u njemački logor Manhau gdje je nestao.
 • Brubnjak Petra Milan, rođen 17.02.1925. u Sučićima kbr 10. Hrvat, radnik. Borac ¼ bat. 2. brigade 35.ličke divizije. Poginuo je kod sela Brotnja u Lici 12.11.1944.
 • Detan Ivana Romano, rođen 27.08.1925., u Grabrovi kbr. 39. Hrvat, zemljoradnik. Ranjen kao borac ustaničke jedinice rujna 1943. Zarobljen 15.07.1944. na povratku u jedinicu te odveden u njemački logor Sangerhausen gdje je 15.12.1944. ubijen.
 • Ivančić Franje Ivan, rođen 20.08. 1924. U Obršu kbr.11. Hrvat, radnik. Borac prateće čete 3.brigade 43. Istarske divizije. Zarobljen za vrijeme bolovanja u Tuliševici 02.12.1944. i strijeljan.
 • Jedriškić Antona Andrija, rođen 17.04.1900. u Potoki kbr.96. Hrvat, zemljoradnik. Nastanjen u Mošćeničkoj Dragi kbr 67. Strijeljan od Nijemaca 01.05.1944. kod kuće u tijeku ofenzive.
 • Kalčić Ferdinanda Ivan, rođen 10.05.1925. u Kraju kbr. 16. Hrvat , stolar. Aktivist NOP-a. Uhapšen 02.12.1944. i odveden u njemački logor gdje je nestao.
 • Lazarić Ivana Franjo, rođen 22.10.1925. u Kraju. Hrvat, radnik. Borac 8. Kordunaške divizije. Poginuo u lipnju 1944. Na Kordunu. Ostali podaci nepoznati.
 • Lazarić Franje Franjo, rođen 02.02.1922. u Kalcu kbr. 22. Hrvat, radnik. Borac 2. bataljuna 3. brigade 43. istarske divizije. Poginuo 04.10.1944. na području Podgraje – Gumanac, Ilirska Bistrica.
 • Lazarić Josipa Josip, rođen 28. 07.1901. u Grabrovi kbr.136. Hrvat zemljoradnik. Aktivist NOP-a i predsjednik Mjesnog narodnooslobodilačkog odbora. Uhapšen u studenom 1944. , odveden u njemački logor Dachau gdje je 17.04.1945. umro.
 • Marković Antona Ivan, rođen 28.04.1910. u s. Potoki kbr.34. Hrvat, zemljoradnik. Aktivist NOP-a od 1943. Član narodnooslobodilačkog odbora Mošćenička Draga. Uhapšen u travnju 1944., odveden u njemački logor Flessenburg gdje je 13.05.1944. ubijen.
 • Martinčić Antona Leon, rođen 09.04.1906. u Mošćeničkoj Dragi kbr. 26. Hrvat, radnik i aktivist NOP-a od 1943. Član mjesnog narodnooslobodilačkog odbora Mošćenička Draga. Uhapšen u travnju 1944. i odveden u njemački logor Flossenburg gdje je 13.05.1944. ubijen.
 • Milanović Šime Ivan, rođen 22. 01. 1923 u Kalcu kbr.39, a nastanjen u Kalcu 82. Hrvat, zemljoradnik. Borac dopunskog bataljuna 35. ličke udarne divizije. Poginuo u rujnu 1944. u Lici.
 • Mrakovčić Josipa Ljubomir, rođen 10.07.1918. u Voloskom. Nastanjen u Mošćeničkoj Dragi kbr. 64. Hrvat, student veterine u Zagrebu. Aktivist NOP-a od travnja 1941. Sekretar Kotarskog komiteta KPH Kras. Poginuo 28.04.1944. u „ majskoj ofenzivi“ na Lipovcu u Lisini.
 • Rosović Antona Anton, rođen 05.03.1925. u Mošćeničkoj Dragi kbr. 1. Hrvat, radnik. Aktivist Kotarske OZNA–e za Lovran. Uhvaćen od talijanskih fašista u ožujku 1945. kod Cesare i strijeljan.
 • Rubinić Ivana Franjo, rođen 03.02.1915. u Selcu kbr. 17. Mošćenice. Hrvat, radnik. Borac 2. bataljuna 2. brigade 35. ličke udarne divizije. Poginuo 26. prosinca kod Grbavice u Lici.
 • Rubinić Ivana Ivan, rođen 27.08.1892 u Kalcu kbr. 34. Hrvat, zemljoradnik. Član seoskog narodnooslobodilačkog odbora. Kalac i Mjesnog narodnooslobodilačkog odbora Mošćenička Draga. Uhapšen 20.04.1944., odveden u Rijeku, pa u Trst i nestao u njemačkom logoru Binderhausen.
 • Rubinić Rajmonda Milan, rođen 23.11.1924. u Kalcu kbr. 48. Hrvat, zemljoradnik. Borac 3/2. bataljuna 3. brigade 43. istarske divizije. Poginuo 14.01.1945. u borbi s ustašama kod sela Stanići, Gornji Kraj u Lici.
 • Rudan Ivana Ivan, rođen 02.10.1919. u Grabrovi kbr 4. (Potoki 70). Hrvat, zemljoradnik. Prekomorac. Borac 2/3 bataljuna 3. prekomorske brigade 26. udarne divizije. Poginuo 12.02.1945. na položaju Gorjanci kod Mostara.
 • Rudan Antona Marija, rođena 16.02.1922. u Grabrovi kbr. 4. Hrvatica, kućanica. Predsjednica Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Hrvatske (USAOH) – Grabrova. Uhapšena 22.11.1944. i odvedena u njemački logor gdje je nestala.
 • Sandalj Josipa Anton, rođen 10.06.1920. u Obršu kbr. 19. Hrvat, radnik. Prekomorac, borac 9. dalmatinske udarne divizije. Poginuo 02.02.1945. u borbi za oslobođenje Širokog Brijega.
 • Sandalj Antona Mario, rođen 02.04.1926. u Obršu kbr 19. Hrvat, zemljoradnik. Kurir VP St. 21. Poginuo 11.11. 1944. Na položaju kod Lovranske Drage.
 • Sandalj Josipa Milan, rođen 26.02.1915. u Obršu kbr. 19. Hrvat, radnik. Borac raznih jedinica. Uhapšen u travnju 1945. kao terenski radnik. Nijemci ga ubili i bacili u jamu Ičići
 • Sandalj Antona Stjepan, rođen 04.07.1921. u Obršu kbr. 19. Hrvat, pomorac. Borac 2. bataljuna 3. brigade 43. istarske divizije. Poginuo 14.09.1944. kod sela Marčelji na Kastavštini.
 • Senčić Ivana Albino, rođen 24.01.1909. u Kalcu kbr. 99., a nastanjen u Požegi i Šibeniku. Hrvat, agronom. Borac u dalmatinskim i bosanskim partizanskim jedinicama – major, komandant vojnog područja. Umro od tifusa 1944. kod Livna.
 • Šepić Mate Ivan, rođen 11.09.1911. u Mošćeničkoj Dragi kbr. 43. Hrvat, radnik. Uhapšen od Nijemaca u veljači 1945. i odveden u njemački logor gdje je nestao.
 • Šintić Josipa Šanto, rođen 02.05.1919. u Sučićima kbr. 80. Hrvat, zemljoradnik. Borac 43. Istarske divizije. Poginuo 08.05.1945. u Gorskom kotaru. Ostali podaci nepoznati.
 • Škalamera Antona Ivan, rođen 26.05.1912. u Kalcu kbr. 29. Hrvat, zemljoradnik. Učesnik rujanskog ustanka. Predsjednik Seoskog narodnooslobodilačkog odbora Kalac. Prokazan i uhapšen, te odveden u zatvor pa u Trst gdje je 19.12.1944. ubijen u Rižarni.
 • Škalamera Andrije Stanko (Stanislav), rođen 14.11.1909. u Kalcu kbr. 29., a nastanjen u Mošćeničkoj Dragi kbr. 19. Hrvat, zemljoradnik. Sudionik narodnog ustanka od rujna 1943., borac 1.partizanskog odreda „Učka“. Streljan 08.10.1943. od Nijemaca u Mošćeničkoj Dragi.
 • Valentin Antona Šanto, rođen 24.01.1910. u Sv. Antonu br. 22. Hrvat, zemljoradnik. Stražar pri Seoskom narodnooslobodilačkom odboru. Uhapšen za vrijeme „majske ofenzive“ i ubijen 01.05.1944. iznad sela.
 • Velčić Ivana Ivan, rođen 19.08.1927. u Sv. Antonu kbr. 16. Hrvat, zemljoradnik. Sudionik Narodnooslobodilačkog pokreta. Terenski radnik. Uhapšen od talijanskih fašista („republikani“), odveden u zatvor i nestaje u Trstu.
 • Velčić Josipa Vladimir, rođen 10.09.1919. u Sv. Petru kbr. 41. Hrvat, radnik. Aktivist NOP-a od 10.09.1943. i član Kotarskog narodnooslobodilačkog odbora Lovran. Zarobljen od Nijemaca 27.11.1944. i nestao.

POGINULI BORCI U NOB S PODRUČJA OPĆINE LOVRAN

izvor: Vinko Šepić Čiškin,   Gubici Liburnijskog kraja u Drugom svjetskom ratu, Adamić , Katedra Čakavskog sabora, Opatija, 2003.

 • Aničić Ivana Ivan, rođen 18.11.1907. u Tuliševici br. 58. Hrvat, zidar. U NOV od 09.09.1943. Član SNOO Liganj. Ubijen od četnika prilikom skupljanja hrane 01.04.1944. u Lignju.
 • Barković Jure Ivan, rođen 14. 07.1925. u Medveji br. 31. Hrvat, pomorac. Borac 2. čete 1. partizanskog odreda „Učka“. Zarobljen je kod sela Visoče, odveden u sušački zatvor, a potom u logor Dachau gdje je ubijen 24.11.1944.
 • Basan Josipa Josip, rođen 24.08.1921. u Tuliševici. Hrvat, radnik. Kurir seoskom NOO Tuliševica od 09.09.1943. Uhvaćen od četnika i strijeljan 24.09.1944. u Tuliševici.
 • Basan Mate Nikola, rođen 05.12.1907. u Tuliševici br. 94. Hrvat, radnik. Član seoskog NOO Tuliševica od 15.09.1943. Uhapšen i odveden u njemački logor Štetin iz kojeg se nije vratio.
 • Bašan Ivana Ivan, rođen 12.12. 1904. U Lignju br. 93., a nastanjen u Sv. Francisku, Lovran br. 137. Hrvat, zemljoradnik. Borac ustaničke jedinice. Poginuo u Lovranu kod Lokve 14.09.1943.
 • Blažić Nikole Andrija, rođen 29.12.1925. u Lovranskoj Dragi, a nastanjen u Tuliševici br. 32. Hrvat, mehaničar. Borac 2/2. udarnog bataljuna 1. Istarske brigade „Vladimir Gortan“ Poginuo 17.08.1944. na prilazima Rijeci.
 • Brubnjak Josipa Milan, rođen 07.02.1925. u Medveji. Hrvat, radnik. Borac 1. partizanskog odreda „Učka“. Zarobljen pod oružjem kod kuće i odveden u njemački logor Štetin gdje je nestao.
 • Corn Josipa Josip, rođen 02.09.1925. u Dobreču br. 169. Hrvat, zemljoradnik. Borac 13. Primorsko-goranske udarne divizije. Poginuo 24.04.1944. u Breznu kod Drežnice.
 • Gržanić Franje Lovro, rođen 23.10.1927. u Lovranu. Hrvat, mehaničar. Politički delegat voda u 3. brigadi 43. istarske divizije. Zarobljen od Nijemaca 04.10.1944. i odveden u njemački logor gdje je nestao.
 • Gržin Ivana Andre, rođen 23.09.1903. u Medveji br.134. Hrvat, zemljoradnik. Borac ustaničke jedinice od 09.09.1943. Poginuo 15.09.1943. u borbi s Nijemcima na cesti Lovran-Medveja.
 • Gržin Antona Giulio, rođen 07.07.1926. u Medveji br. 167. Hrvat, radnik. Borac 2/2 bataljuna 3. brigade 43. istarske divizije. Poginuo 15.10.1944. kod Studene.
 • Jakovašić Ivana Ivan, rođen 02.01.1914. u Lignju, a bio nastanjen u Kopru ( Via san Nicolo br. 109). Hrvat, radnik. Prekomorac, borac 3. čete 2. tenkovskog bataljuna 01. tenkovske brigade. Poginuo 15.10.1944. kod Studene.
 • Jurčić Jakova Josip, rođen u Lovranskoj Dragi br. 36. Hrvat, radnik. Borac 2/2 bataljuna 1. Istarske brigade „Vladimir Gortan“. Poginuo 11.04.1944. u borbi s Nijemcima u Velim Munama.
 • Kalčić Tome Dušan, rođen 17.10.1920. u Lovranskoj Dragi. Hrvat, radnik. Borac nepoznate jedinice. Poginuo 14.12.1944. kod Celja u Sloveniji.
 • Kalorija Franje Davorin, rođen 29.11.1923. u Lovranu br. 5. Hrvat, stolar. Borac 2/2 bataljuna 3. brigade 43. istarske divizije. Nestao u borbi kod Zabića 04.10.1944.
 • Kožul Ivana Drago, rođen 11.08.1913. u Opriću br.230., a nastanjen u Opriću br. 76. Hrvat, zemljoradnik. Borac 1.istarske brigade „Vladimir Gortan“. Poginuo 26.09.1944. u borbi s Nijemcima kod Donjeg Jelenja.
 • Kožul Antona Josip, rođen 20.04.1913. u Opriću br. 143. Hrvat, radnik. Poginuo 14.04.1945. kod Mrzlih Vodica u Gorskom kotaru. Ostali podaci nepoznati.
 • Krizmanić Ivana Josip, rođen 25.04.1916. u Dobreču br. 242. Hrvat, zemljoradnik. Zamjenik komandira 2/2 bataljuna 1.partizanskog odreda „Učka“. Zarobljen od Nijemaca 11.12.1944. i obješen 04.01.1945. u Lovranu.
 • Latin Viktora Albert, rođen 10.10.1926. u Lovranu. Hrvat, radnik. Borac 2. „Pulskog“ Partizanskog odreda Operativnog štaba za Istru. Poginuo 03.03.1945. u Zagorju kod Brseča.
 • Mandić Karla Andre, rođen 28.08.1925. u Opriću br. 191. Hrvat, radnik. Borac 3/2 bataljuna 3. brigade 43. istarske divizije. Poginuo 14.09.1944. kod Marčelja na Kastavštini.
 • Marcel Andrije Stjepan, rođen 21.12.1925. u Visoče br. 63. Hrvat, zemljoradnik. Borac-kurir 3/2. Brigade 13. Primorsko-goranske divizije. Poginuo 26.12.1944. na položaju kod Moravica.
 • Martinčić Antona Božo, rođen 24.12.1925. u Lovranu, Stari grad br. 46. Hrvat, radnik. Borac 13. Primorsko-goranske divizije. Poginuo početkom 1945. u borbi s Nijemcima i ustašama kod Brinja u Lici. Ostali podaci nepoznati.
 • Martinčić Antona Marijo, rođen 07.09.1922. u Tuliševici br.4. Hrvat, kovač. Borac 8. kordunaške divizije. Poginuo 29.11.1944. kod sela Klasnić, Slunj.
 • Mihalić Mihe Franjo, rođen 14.12.1911. u Tuliševici br. 71., a nastanjen u Lovranu, Rezine br.11. Hrvat, zemljoradnik. Borac 2/4. bataljuna 1. karlovačke brigade 34. divizije. Poginuo u srpnju 1944. kod Jastrebarskog.
 • Mihalić Antona Paškval, rođen 1906. u Tuliševici. Hrvat, radnik. Borac ustaničke jedinice. Ubijen 08.09.1943. navečer, prilikom pokušaja razoružanja karabinjerske stanice u Lovranu.
 • Miletić Antona Josip, rođen 03.12.1925. u Šumberu, Labin, a nastanjen u Tuliševici br.14. Hrvat, mehaničar. Borac 1/3 omladinskog udarnog bataljuna „Ante Vrban“ 1. istarske brigade „Vladimir Gortan“. Poginuo 25.10.1944. kod Koritnice u borbi s Nijemcima.
 • Mišćenić Ivana Ivan, rođen 13.09.1915. u Dobreču br. 375. Hrvat, zidar. Borac- komandir voda u 2. bataljunu 3. brigade 43. istarske divizije. Poginuo 04.09.1944. kod Novokračina, Jelšane.
 • Mušić Viktora Ivan, rođen 14.11.1924. u Lovranu, Rezine br. 30. Hrvat, mehaničar. Borac, komandir voda 2/2 bataljuna 3. brigade 43. istarske divizije. Ranjen u borbi 18.12.1944. i umro u bolnici u veljači 1945.
 • Palmić Antuna Robert, rođen 11.06.1910. u Lovranu br. 161. Hrvat, činovnik. Aktivist NOP-a od rujna 1943. Uhapšen 22.08.1944., odveden u njemački logor Buchenvald   02.11.1944. gdje je umro 17.12.1944.
 • Perišić Antona Anton, rođen 23.03.1921. u Visoče br. 11. Hrvat, pomorac. Aktivist NOP-a i tajnik seoskog NOO Visoče od 1943. Uhapšen svibnja 1944. i nestao u njemačkom logoru Štetin.
 • Prelčić Josipa Kazimir, rođen 13.01.1919. u Lovranu. Hrvat, električar. Borac čete za vezu 2. brigade 43. istarske divizije. Poginuo 29.01-1945. u borbi kod Ladišić Drage u Lici.
 • Sirotnjak Lina Marijan, rođen 1925. u Lovranskoj Dragi br. 143. Hrvat, radnik. Aktivist NOP-a od 1943., politički radnik i član SNOO. Uhapšen 21.01.1944. i odveden u njemački logor Dachau gdje je nestao.
 • Surijan Antona Anton, rođen 06.03.1913. u Tuliševici br. 145. Hrvat radnik. Borac 2/2 bataljuna 3. brigade 43. istarske divizije.   Poginuo u listopadu 1944. U okolici Kastva.
 • Trdić Franje Vilim, rođen 1899. U Tuliševici. Hrvat, zemljoradnik. Aktivista NOP-a od 1943. i član SNOO Tuliševica. Uhapšen u studenom 1943. i odveden u njemački logor gdje je nestao.
 • Viskočil dr. Franjo, star 72 godine, rođen u Pragu, a nastanjen u Opriću br. 29. Lovran. Čeh, liječnik. Aktivist NOP-a od 1942. Referent za zdravstvo KNOO Lovran do kolovoza 1944. Uhapšen i ubijen od Nijemaca u travnju 1945.
 • Viškić Ivana Ivan, rođen 13.01.1910. u Lignju. Hrvat, brijač. Borac 1. partizanskog odreda „Učka“. Zarobljen u listopadu 1944. i odveden u Njemački logor odakle se nije vratio.
 • Vladišković Josipa Marijan, rođen 06.01.1930. u Lovranskoj Dragi br.23. Hrvat, zemljoradnik. Kurir mjesnog NOO Lovran. Nijemci ga strijeljali 15.11.1944. u šumi Grabara kod sela Visoče.
 • Zubić Franje Anton, rođen 04.11.1924. u Dobreču, Kožuli br. 161. Hrvat, radnik. Borac 1. partizanskog odreda „Učka“ Operativnog štaba za Istru. Poginuo u s. Bregi 08.10.1943.