IN MEMORIAM

VERAVERA  ŠUSTAR

1928-2018.

Rođena 1928. u Studeni. Kao mlada šesnaestogodišnja djevojka doživjela je 04. travnja 1944. paljevinu i pljačku svih kuća Studene kao i protjerivanja s rodnog ognjišta zajedno sa svim mještanima od njemačkih okupatora.  Zajedno s drugim ženama Studene prenosila je hranu partizanima kao i partizansku poštu. Bila je član Antifašističke fronte žena, a u poratnom razdoblju bila je uključena u omladinske radne akcije na  pruzi Brčko-Banovići.  Nakon udaje živjela je u Rupi, radila i brinula se za svoju obitelj.   Bila je aktivni član SUBNOR-a i UABA Liburnije sve dok joj je to zdravlje dopuštalo.