ODRŽAN CJELOVEČERNJI PROGRAM UABA LIBURNIJE U LIPI

U petak 15. veljače u  Memorijalnom centru Lipa pamti  održan je  cjelovečernji program UABA Liburnije koji je započeo s predavanjem o njemačkoj operaciji „Branschweig“ a nastavljen s dokumentarnim filmom     „Iza žice“.

Nazočni na cjelovečernjem programu u Memorijalnom centru Lipa pamti

Nazočni na cjelovečernjem programu u Memorijalnom centru Lipa pamti

Predsjednik UABA Liburnije Brano Afrić je naglasio je kako je ovo predavanje o operaciji „Braunschweig“  kao i  film „Iza žice“  dio cjelokupnog programa Udruge za 2019. godinu čiji je naziv „Da se ne zaboravi“.

U predavanju o operaciji Braunschweig Dušan Širola je rekao da  ima za cilj obnoviti  sjećanja na njemačku ofenzivu koja je u trajanju od 25. travnja do 6. svibnja 1944. godine ostavila teške posljedice na području današnje Liburnije.

Spaljena su i opljačkana brojna sela, dio stanovnika protjeran, dio odveden u logore, dio strijeljan, a   najokrutniji zločin  počinjenim je u Lipi.

Kroz prezentaciju je iznio najznačajnije događaje koji su prethodili operaciji „Braunschweig“, tko je operaciju planirao, u kojim etapama, s kojim snagama i s kojim ciljem. Ujedno je predstavio i recentna istraživanja nekih od talijanskih povjesničara o događajima vezanim za operaciju „Braunschweig“, posebice u stradanju Lipe.

Nakon toga je prikazan dokumentarni film „Iza žice“. Kroz potresna svjedočanstva onih koji su preživjeli talijanske fašističke logore u Kamporu na Rabu i Gonarsu u Italiji  nazočni na skupu vidjeli su kojim su sve patnjama bili izloženi zatočenici tih logora, a što je na sve ostavilo dubok dojam.